Zalety nowoczesnego budowania zespołu

Jak ktoś kiedyś powiedział – nikt nie jest samotną wyspą, również w miejscu pracy. Dlatego też tak istotne jest zadbanie o dobre relacje w firmie. Coraz częściej świadomy rozwijający umiejętności budowania zespołu, mający na celu zbudowanie silnych relacji zawodowych i towarzyskich między współpracownikami, wypiera tak wcześniej popularne standardowe wyjazdy pracownicze, które stawiały wyłącznie na najlepiej kilkudniową zabawę.

Współczesne firmowe imprezy to znacznie więcej niż wspólne picie czy zabawa taneczna. To szansa na zbudowanie zgranego zespołu, który będzie miał motywację i chęć do działania razem. Często uzyskuje się to na drodze gier scenariuszowych, w których uczestnicy odgrywają różne role lub gier plenerowych (np. miejskich), gdzie mają do wykonania konkretne zadania, angażujące wszystkich członków. Pomysłów na działanie jest wiele (np. atrakcje wieczorne bądź warsztaty kulinarne), a ich celem jest poprawienie jakości relacji w zespole. Jakie są inne zalety, które niosą dobrze zorganizowane imprezy integrujące pracowników?

Teambuilding – do czego może się przydać zgrany zespół?

Teambuilding ma za zadanie zbudować pozytywne relacje w grupie i zintegrować ją. A przecież dobry i zgrany zespół to podstawa udanej i efektywnej pracy.

Grupa specjalistów – klucz do sukcesu firmy

Każdy z nas ma swoje mocne strony i talenty. W grupie, w której znamy swoje możliwości i wiemy, kto jest w czym dobry, łatwiej zatem o sprawny podział obowiązków i realizację nawet bardzo rozbudowanego i skomplikowanego zadania.

Każdemu po trochę – podział obowiązków

Praca w grupie pozwala również na podział obowiązków i odciążenie jednostki. Dzięki temu można znacznie skuteczniej działać.

Wszystkie ręce na pokład – mobilizacja w pracy

Badania dowiodły, że w większości przypadków zgrany zespół potrafi sam się mobilizować do lepszej pracy, a to prowadzić do zwiększenia wydajności i efektywności wykonywanych działań. Świadomość mocnych stron i wiedzy poszczególnych członków grupy pozwala na skuteczniejsze rozwiązywanie zadań, a także poszerzanie horyzontów i zwiększanie kompetencji wszystkich, biorących udział w pracy.

Oczywiście, wspólne działanie niesie w tym zakresie również zagrożenia, zauważone przez francuskiego badacza Maximiliena Ringelmanna jeszcze na początku XX wieku. Od jego nazwiska zjawisko to nazwano efektem Ringelmanna. Zaobserwował on bowiem, że zwiększenie liczby członków grupy bywa odwrotnie proporcjonalne do zaangażowania poszczególnych jej członków. Szczególnie może to być widoczne w przypadku jednostek najzdolniejszych, które nie chcąc się wybijać, będą próbowały równać do średniego poziomu.

Z tego też powodu tak ważne jest odpowiednie przygotowanie, zintegrowanie i zarządzanie zespołem, żeby umiejętnie kanalizować umiejętności działających w nim osób. Do tego najlepiej sprawdzają się profesjonalnie przygotowane zadania i szkolenia.


Zapraszamy na szkolenie team building!


Teambuilding – poprawa kontaktów interpersonalnych

Istnieją również gry scenariuszowe, które nie tylko służą lepszemu poznaniu się współpracujących ze sobą osób, ale również w konkretny sposób pomagają ćwiczyć istotne umiejętności – na przykład kontakty interpersonalne. Podczas takich szkoleń uczestnicy uczą się odpowiedniego komunikowania, zarówno werbalnego i niewerbalnego, a także unikania i rozwiązywania konfliktów, co pomaga poprawić komfort pracy i zrozumienie pomiędzy współdziałającymi ludźmi.

Relacje międzyludzkie a wzrost kreatywności

Jeśli zadbamy o spotkania integracyjne, połączone z nowoczesnym teambuildingiem, zbudujemy dobrą atmosferę w miejscu pracy, a to z kolei wpłynie na poprawę kreatywności. Nie od dziś bowiem wiadomo, że jeśli dobrze czujemy się w zespole, to nasza pomysłowość znacząco wzrasta. Dzięki temu łatwiej i efektywniej możemy rozwiązywać powierzane grupie zadania.

Tworzenie dobrych relacji firmowych w oparciu o skuteczny i zróżnicowany teambuilding, sprawia, że poznajemy się lepiej, potrafimy skuteczniej podzielić zadania w ramach każdego projektu, jesteśmy bardziej kreatywni, produktywni i nastawieni na sukces, a także wspólne celebrowanie go. Dzięki temu też wzrastają apetyty na zdobywanie kolejnych szczytów. A najlepiej przecież świętować zwycięstwo z ludźmi, z którymi go osiągnęliśmy w prawdziwie przyjaznej atmosferze. To właśnie jest podstawa skutecznego teambuildingu.